Seçme ve Yerleştirme

Multimed’in dinamizmine, yenilikçiliğine ve motivasyonuna uyum sağlayacak, heyecanına ortak olacak en doğru adayları belirlemeyi ve işe almayı amaçlıyoruz. İşe alım sürecinde bütün adaylarımız, pozisyona göre fonksiyonel yetkinliklerinin yanı sıra “Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Başarı ve Sonuç Odaklılık, Analitik Düşünme” gibi temel yetkinliklerimiz ile değerlendirilmektedir. Yetkinliklerin beraberinde adayların mesleki ve teknik bilgileri de ölçülmektedir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir.

Telefon ile mülakata çağrılan adaylara; ilgili pozisyonlar için İngilizce Seviye Tespit Sınavı, Kişilik Envanteri ve Yetkinlik Bazlı Mülakat uygulanmaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından mülakat süreci olumlu olarak değerlendirilen adaylara, ilgili müdür ve direktör seviyesinde “Teknik Bazlı Mülakat” gerçekleştirilmektedir.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın iş sonuçları, Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi kapsamında değerlendirilmektedir.

Performans Yönetimi Süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır;

  • Planlama ve Hedef Belirleme Dönemi
  • Ara Değerlendirme (Geribildirim) Dönemi
  • Yılsonu Değerlendirme Dönemi

Performans sürecinin çıktıları, eğitim ve gelişim, ücret yönetimi, kariyer yönetimi gibi diğer kritik insan kaynakları süreçlerine girdi sağlamaktadır.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Multimed’de eğitimler, yetkinlikler ve fonksiyonel beceriler göz önünde bulundurularak çalışanın profesyonel gelişimine katkı sağlayacak, kariyer planını destekleyecek ve iş performansını arttıracak şekilde planlanmaktadır. Hayat boyu gelişim felsefesinden yola çıkılarak hızlı tüketim sektörünün değişen iş koşullarına, dinamik yapısına uygun, çalışan ve kurum için fark yaratacak teknik ve davranışsal gelişim eğitimleri organize edilmektedir.

FORMUNUZU İLETİN DEĞERLENDİRELİM

Click or drag a file to this area to upload.